Free cookie consent management tool by TermsFeed Google Tag Manager

Prieks tevi redzēt!
Veselības produkti un medicīniskās ierīces visai ģimenei!

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

 
1. TERMINI
1.1. Pārdevējs – Kidsmed OÜ, juridiskais reģistrācijas numurs 14233860,
juridiskā adrese Kadaka tee 133, 12915, Harjumā, Tallina. Klientu
apkalpošanas tālrunis +372 57870702, turpmāk tekstā – Kidsmed;
1.2. Kidsmed – elektroniskā pasta adrese: www.kidsmed.lv;
1.3. Klients – fiziska vai juridiska pilngadīga persona, kuras darbība nav
ierobežota ar spēkā esošajām tiesu regulām;
1.4. Pakalpojumi – visi Kidsmed piedāvātie pakalpojumi klientiem;
1.5. Sīkdatne (cookie) – mazs fails, kas tiek nosūtīts uz Kidsmed e-veikalu
apmeklējušā klienta ierīci. Šajā definīcijā papildus iekļauta sīkfailiem līdzīgu
failu izmantošana;
1.6. Pasūtīšanas nosacījumi – apstiprināti Kidsmed e-veikala pārdošanas
noteikumi.
1.7. Tiešā tirdzniecība – darbība, kuras mērķis ir e-pastā, pa tālruni vai citā
tiešā veidā piedāvāt klientiem Kidsmed preces un pakalpojumus vai jautāt
Klienta viedokli par plānotajiem preču piedāvājumiem vai pakalpojumu
veikšanu.
 
2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
2.1. Kidsmed OÜ Privātuma politikā ir noteiktas regulas personas datu
uzglabāšanai, uzkrāšanai un apstrādei izmantojot Kidsmed pakalpojumus.
2.2. Privātuma politika ir paredzēta Klientu drošības un personas datu
aizsardzības nodrošināšanai, aizsargājot tos no pretlikumīgas personas
datu izmantošanas.
2.3. Klients, izmantojot Kidsmed lapu, apstiprina, ka piekrīt esošajiem
Privātuma nosacījumiem un piekrīt savu personas datu apstrādei.
Privātuma politika ir publiska un visiem pieejama Kidsmed lapā. Katrs jauns

klients, kas pirmoreiz noslēdz pārdošanas darījumu ar Kidsmed, apstiprina,
ka piekrīt personas datu apstrādei.
2.4. Kidsmed lapa satur saites uz citu uzņēmumu un organizāciju
mājaslapām un Pārdevējs nav atbildīgs par līdzīgajām mājaslapām un to
piedāvātajiem privātuma politikas nosacījumiem un to interpretācijas veidu.
Klientam līdzīgos gadījumos ir jāvadās saskaņā ar Kidsmed lapā reklamēto
uzņēmumu regulām, Privātuma politiku un citiem dokumentiem.
2.5. Klientam Kidsmed lapā ir iespējams veikt pirkumu arī iepriekš neveicot
reģistrāciju kā klientam. Veicot pirkumu nereģistrējoties, Klients apņemas
Pārdevējam atklāt šādus personas datus: vārds un uzvārds, adrese,
tālruņa numurs, e-pasta adrese un piegādes adrese. Klients ir atbildīgs par
savu iesniegto personas datu pareizību.
2.6. Pārdevējam par Klientu zemāk minētajiem mērķiem ir nepieciešams
uzkrāt šādus personas datus:
2.6.1. E-pasta adrese – nepieciešama Klienta pasūtījuma apstiprinājuma
un citu ar iegādātajām precēm saistītu dokumentu (rēķinu, tehniskās
dokumentācijas, garantijas dokumentu u.c.) nosūtīšanai; lai sazinātos ar
Klientu datu izmantošanas nosacījumos paredzētos gadījumos; lai nosūtītu
Klientam tiešās tirdzniecības piedāvājumus saskaņā ar Klienta piekrišanu.
2.6.2. Tālruņa numurs – nepieciešams, lai Klientam paziņotu informāciju
saistībā ar viņa statusu, tai skaitā par to, lai klientu arī pa tālruņa numuru
informētu, ka prece ir gatava saņemšanai paku automātā vai nodotu
informāciju par preces saņemšanas iespējām Klientam, kas preci pasūtījis
izmantojot citu pasta sūtījumu piegādes veidu; lai sazinātos ar Klientu datu
izmantošanas nosacījumos noteiktajos gadījumos vai vienojoties par preču
piegādi ar Kurjeru; lai informētu Klientu par tiešās tirdzniecības
piedāvājumiem saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 
3. KIDSMED PIRKUMU DROŠĪBU NODROŠINA SSL (ANGĻU VAL. SECURE
SOCKET LAYER) SERTIFIKĀTS.

 
4. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA
4.1. Pārdevējs apliecina, ka Klienta personas dati ir būtiski, lai Klientam
būtu iespēja izmantot Kidsmed pakalpojumus (t.sk. tiesības piedalīties
kampaņās).
Pārdevējs izmanto Klienta personas datus pakalpojumu sniegšanai un
preču piegādei, saziņai ar Klientu un efektivitātes analizēšanai, un
gadījumā, ja Klients tam piekritis, arī tiešās tirdzniecības nolūkā. Personas
dati tiek uzglabāti septiņus kalendāros gadus sākot ar brīdi, kad dati tiek
nodoti Pārdevējam.
4.2. Pārdevējs apņemas neatklāt Klienta personas datus trešajām
personām, izņemot šādos gadījumos:
4.2.1. ja Klients piekrīt personas datu publiskošanai;
4.2.2. pakalpojumu sniegšanai vai Kidsmed Sadarbības partneru preču vai
pakalpojumu pasūtīšanai, ja piegādei ir nepieciešami Klienta personas dati;
4.2.3. tiesībaizsargājošo iestāžu noteiktajos gadījumos, kas ar tiesību
aktiem noteikti Igaunijas Republikā;
4.3. Klientam ir spēkā šādas tiesības:
4.3.1. iesniegt rakstisku iesniegumu Pārdevējam, lai Klients varētu
iepazīties ar par sevi līdz šim uzkrātajiem personas datiem no Pārdevēja
puses. Ziņojums tiek nosūtīts uz Klienta e-pasta adresi;
4.3.2. iesniegt rakstisku iesniegumu Pārdevējam, lai iegūtu informāciju par
savu personas datu uzkrāšanu un izpētītu, kādam mērķim tie tiek
apstrādāti un kam viņa dati ir nodoti pēdējā gada laikā. Ziņojums tiek
nosūtīts Klientam pa e-pastu;
4.3.3. iesniegt Pārdevējam pieprasījumu, nosūtot to uz e-pastu
info@kidsmed.lv, lai lūgtu apturēt personas datu apstrādi, ja personas
datu apstrādē nav ņemta vērā Privātuma politika un Igaunijas Republikas
likumdošanā noteiktie nosacījumi;
4.3.4. nepiekrist Privātuma politikā paredzēto personas datu apstrādei.
Šajā gadījumā Klientam no Kidsmed lapas nebūs iespējams iegādāties
nedz preces, nedz pakalpojumus;
4.4. Pārdevējs ar Klienta pasūtījumiem saistītos datus uzglabā septiņus (7)
kalendāros gadus skaitot no Pārdevēja saimnieciskā gada beigām līdz

nākamajam kalendārajam gadam, saskaņā ar mērķi nodrošināt
Pārdevējam viņa tiesību un pienākumu un klientam viņa pircēja un
patērētāja tiesību realizēšanu (piem. preču atgriešana; garantija; preču
atcelšana; apmaksas tiesību procesi; personu prasījumu samaksas
nodrošināšana)
4.5. Klientam nav jāatklāj savus personas datus trešajām personām un arī
Pārdevējam ir aizliegts nodot personas datus trešajām personām.
Gadījumā, ja Klients pamana ko aizdomīgu, tam par to nekavējoties
jāinformē Pārdevējs.
4.6. Lai nodrošinātu pilnīgu Kidsmed pakalpojumu kvalitāti, Kidsmed savā
mājaslapā izmanto sīkdatnes. Klientam ir iespējams redzēt, kāda veida
informāciju (sīkdatnes) Pārdevējs vai Pārdevēja Sadarbības partneri
saglabā, turklāt Klientam sīkdatnes ir iespējams arī daļēji vai pilnībā dzēst.
Klients piekrīt Privātuma politikai, piekrītot, ka viņa datorā tiek pievienotas
sīkdatnes. Klientam jebkurā laikā ir iespējams atcelt savu piekrišanu, taču
tādā gadījumā Kidsmedi e-veikalā nedarbosies visas nepieciešamās
funkcijas. Klientam Kidsmed Sadarbības partneriem ir tiesības jautāt,
kādas sīkdatnes viņi izmanto.
4.7. Cita veida sīkdatnes – tiek izmantotas informācijas uzkrāšanai un
statistikas datu uzkrāšanai, lai piedāvātu Klientam aktuālu un tieši viņam
interesējošu saturu un saglabātu apmeklējumu vēsturi.